Header Ads

Multa sa Pagpapanigarilyo sa Pampublikong Lugar


Hindi biro ang ipapatupad na smoking ban sa mga pampublikong lugar dahil ganito kalaking pera ang maaring mawala sa inyo kung maisasabatas ang mga multang ito.

Paki kalat ito sa inyong mga kaibigan na naninigarilyo sa pampublikong lugar upang maiwasan nila ang paglabag sa darating na smoking ban.

[source]
Like this article
What can you say about this story? Feel free to comment below. Please SHARE this to all your family and friends
Loading...

No comments:

Powered by Blogger.